Tfn 0270-165 65 | Växelgatan 9, Söderhamn

Vi på Caverion kan rörarbeten

Ledande inom VVS och installationstjänster

Med våra drygt 4000 anställda i 90 orter runtom i Sverige är Caverion Sverige AB ledande inom rörarbeten, VVS och installationstjänster i Sverige. Med såpass många anställda har Caverion de resurser som dagens avancerade tekniska system för byggnader och anläggningar kräver.

Miljöarbete genom teknik, samarbete och projekt

Caverion är även måna om miljön genom att utveckla teknik som minskar energiförbrukningen i byggnader och genom att samarbeta med utvalda leverantörer i många nya energibesparande projekt. Vi erbjuder våra tjänster för både privatkunder och företag och engagemanget är lika viktigt för båda parterna.

Vill du veta mer om Caverion och vad vi gör och hur vi kan hjälpa dig?